Начало » Регионални » Административен съд Сливен размести съветниците на ДПС в Котел

Административен съд Сливен размести съветниците на ДПС в Котел

administrativen sad

Със свое решение Административен съд Сливен променя състава на Общински съвет Котел като размества общинските съветници на ДПС. Делото бе образувано по жалба на Хюсеин Садуллов, трети в листата на изборите. Така Исмет Идрис, обявен от Общинската избирателна комисия за избран, след съдебното решение трябва да му отстъпи мястото си в Общинския съвет.

Прави впечатление, че този път Административният съд осъжда Централна избирателна комисия, а не общинската да изплати разноските по делото. Може би това е продиктувано от факта, че Общинска избирателна комисия Сливен вече оспори пред Върховния административен съд решението на съда за разместване в сливенския Общински съвет точно в частта му за разноските.

Ето и пълния текст, публикуван в сайта на съда:

ОТМЕНЯ Решение № 176-МИ/30.10.2023 г. и Решение № 179- МИ/30.10.2023 г. на ОИК – Котел, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и за определяне на избраните кандидати, В ЧАСТТА по т. 1.V за обявяване на разпределението на заявените преференции за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждане на кандидатите в кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“, в която Х.И.С. и И.К.И. са посочени в списък А със 78 преференции и Решение № 179- МИ/30.10.2023 г. на ОИК – Котел В ЧАСТТА по т. 1.V за подреждане на И.К.И. и Х.И.С. на 4 и 5 място в списък А в кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ и по т. 1.VI за обявяване на И.К.И. за избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“. ВРЪЩА преписката на ОИК – Котел за обявяване на действителния резултат по отношение на Х.И.С. и И.К.И., при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Централна избирателна комисия да заплати на Х.И.С. сумата от 1608,40 лв., представляващи извършени по делото разноски за адвокатска защита и съдебна експертиза.