Начало » Новини » Общество » Англичаните в България – повече от каракачаните?

Англичаните в България – повече от каракачаните?

Nikola Ka4ev

След публикуването на резултатите от последното преброяване на населението излиза, че англичаните в България са повече от каракачаните. Официално като англичани са се самоопределили 2894 души, а като каракачани 2071 човека. От друга страна в официалния сайт на Федерацията на културно – просветните дружества на каракачаните в България е посочено, че в нея членуват около 15 хиляди. Тази огромна числова разлика накара „Звънар“ да потърси за коментар председателя на федерацията Никола Къчев. Той не скри учудването си от резултата от преброяването и потвърди броя на членуващите във федерацията.

„Не съм гледал данните и нямам коментар. Това разминаване определено предизвиква въпроси и ще анализираме и тълкуваме резултатите. Не мога да коментирам достоверно ли е това, но ние нямаме съмнение колко са нашите членове“, каза Никола Къчев пред „Звънар“. В последното преброяване Къчев се е преброил електронно, но никой не го попитал дали е преброен и няма спомен да е идвал у тях преброител.

За 30 години дейност от федерацията неведнъж за посочвали, че най-много каракачани живеят в област Сливен – около 6 хиляди. В официална информация до журналистите за етнокултурните характеристики за населението в област Сливен към 7 септември 2021 г. от Териториално статистическо бюро Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Сливен“ разпространиха окончателни данни за самоопределяне по етнос само за три групи.

„ Към 7 септември 2021 г. в област Сливен българската етническа група обхваща 115607, или 74.0% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност.

Към ромската етническа група са се самоопределили 23918, или 15.3% от отговорилите лица.

Към третия по численост турски етнос са се самоопределили 13217, или 8.5% от отговорилите лица.

Към други етнически групи са се самоопределили 1861 души, или 1.2%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 305 (0.2%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 1386, или 0.9% от отговорилите лица.“

Преди два дни „Звънар“ изпрати на електронния адрес на териториалното поделение на НСИ уточняващ въпрос за броя на останалите етнически групи, явно попадащи в графа „други“. Ето отговора:

Уважаеми г-н Иванов,

Във връзка с постъпило от Вас писмо с искане за подробна информация за броя на населението по етническа принадлежност, което се е самоопределило като „други“ Ви уведомяваме, че според чл. 12 от Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги НСИ не предоставя достъп до статистически данни от Преброяване 2021, определени като „чувствителни данни“. „Чувствителни данни“ са статистически данни за лицата по следните теми от Преброяване 2021 – „майчин език“, „вероизповедание“, „етническа принадлежност“, „религиозност“ и „здравен статус“.

otgovor statistika

От това правим извода, че според правилника на НСИ тези „чувствителни данни“ не се отнасят до българите, ромите и турците, след като същите данни за тези етнически групи публично се разпространяват до медиите.

В обобщения за страната резултат от този сегмент на преброяването се появиха и някои оспорвани от мнозина етнически групи – помашка (15 хил.) и българо-мохамеданска (10,8 хил.) Като македонци са се самоопределили само 1143.

Знайно е, че мнозина от ромите мюсюлмани се самоопределят като турци, а някои християни като българи. В случая с каракачаните, обаче може само да се гадае, тъй като според преброяването броя на гърците у нас е само 1625.