Начало » Новини » Бизнес » В Твърдица започва събиране на дървени отпадъци

В Твърдица започва събиране на дървени отпадъци

Atanas Atanasov

След инициирана среща при кмета на община Твърдица Атанас Атанасов с фирма „Кроношпан”, бе постигнато съгласие за осигуряване от фирмата на голям контейнер за дървени отпадъци от всякакво естество /стари мебели, подменена дървена дограма, лозови пръчки и клони от подрязване/. Експериментално този контейнер ще бъде поставен най напред в град Твърдица. Общинска администрация е на етап доуточняване на детайли от технически характер.

Услугата, която ще бъде предложена на гражданите е пилотна и ще бъде изцяло безплатна за тях. Целта е да се намали максимално количеството на изхвърляни дървени отпадъци от посочения вид.

Надяваме се в оптималния срок, който сме си поставили – края на месец февруари, да бъдат доуточнени всички логистични въпроси – място на поставяне, срок на извозване, начини на уведомяване на гражданите, за да може контейнера да бъде доставен.

След успешното реализиране на идеята в гр. Твърдица и показване на целесъобразност се надяваме модела да бъде мултиплициран и в гр. Шивачево и други населени места в общината.

За хода на кампанията ще Ви информираме своевременно.