Начало » Новини » Култура » Десант: Дигитализират културното наследство на Народния театър

Десант: Дигитализират културното наследство на Народния театър

167662436119712

Автор: Яна Славянска
В изпълнение на проекта „Скритите съкровища на Народния театър – дигитално достъпни“, в рамките на който за първи път ще се направи дигитализация на богатото и разнообразно културно наследство на Народния театър „Иван Вазов“, бе обявена обществена поръчка на стойност 218 449,84 лв. без ДДС за наем на техника за дигитализация и обучение на екипа на театъра за работа с нея.
Проектът се финансира по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.
Основна цел на проектното предложение е опазване на културното наследство, подобряване на достъпа и популяризирането му чрез съвременни информационни технологии чрез създаване на дигитален архив в най-престижния наш храм на Мелпомена.
Цел също така е да се подобрят условията на достъп до културно наследство чрез документиране и дигитализиране за първи път с цел промотиране и опазване за бъдещите поколения, както и да се опази и съхрани националното културното наследство на театъра, като едновременно се даде достъпност на широката общественост, образованието, научните среди и творческите индустрии, както и международни организации.

Източник: https://www.desant.net/show-news/59668?fbclid=IwAR3wtRX1JGVAU-fHJebl7bzHvyUy2NLD6ejwBw3vVAel2iWKp8cPVijxW5Y