днес
Начало » Новини » Общество » Детско полицейско управление в квартал „Речица“

Детско полицейско управление в квартал „Речица“

1 4

За поредна учебна година полицейски служители от Областната дирекция на МВР в Сливен работят с деца по програмата „Детско полицейско управление“. От началото на месец ноември е разкрито детско полицейско управление в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в квартал „Речица” в град Сливен. Всеки понеделник в часа на класния ръководител децата от 5-ти клас се запознават с полицейската професия, получават знания и умения за справяне в различни ситуации в училище, на улицата, в планината, като участници в движението и други.

2-4

Координатор на програмата през тази учебна година е Диян Митев, инспектор от участък „Запад” към РУ-Сливен.

3-4

По време на всяко занятие той запознава децата с различни аспекти от полицейската дейност, като ги среща със служители на криминална, охранителна и пътна полиция.

4-2

Работи се по теми, свързани с насилието, овладяване на конфликти и положителното отношението към близките, съучениците и по-малките. Широко е застъпена и темата за пътната безопасност. В програмата са включени занятия с представители на Българския червен кръст- оказване на първа долекарска помощ, Регионалната здравна инспекция-вредата от алкохола и тютюнопушенето, Районната служба „Пожарна безопасност и защитна на населението”- действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Работата по проекта ще продължи до началото на месец юни.

Програмата „Детско полицейско управление” е част от редица съвместни инициативи на МВР, МОН, МЗ, Българския червен кръст, Българския туристически съюз и неправителствени организации. Основната цел е ранната превенция на подрастващите в утвърждаването на ценностно отношение към законите в страната и създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации, като темите за обучение и занимание са подготвени и представени съобразно възрастовите особености.