Начало » Регионални » Документи за общинска помощ за санирането се приемат от понеделник

Документи за общинска помощ за санирането се приемат от понеделник

obsavet012022

Представителите на сдруженията на блоковете, които са заявили саниране по националната програма могат да подават документи за гласуваната от Общинския съвет помощ за обследването на сградите. Документите ще се приемат от 8 ч. на 23. 01.(понеделник) до 16. 30 ч. на 27. 01. (петък) в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на община Сливен.

Общински съвет – Сливен даде съгласие да се отпуснат 300 хиляди лева от резерва на Общината, с които финансово да се подпомогнат сдруженията на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност. Днес съветниците промениха някои от точките на решението, за да го приведат в съответствие с промените в Наредбата за изпълнение на националната програма. Седем от тях не гласуваха, за да не предизвикат съмнения за конфликт на интереси, тъй като сдруженията на блоковете, в които живеят, също искат да участват в програмата. Повече информация гражданите могат да научат от кмета на Сливен Стефан Радев видеото в YouTube канала на „Звънар“:

Финансовата подкрепа от Общината ще е в размер на 50% от стойността на енергийното обследване, което ще бъде извършено от наетите от сдруженията фирми-изпълнители. Общият размер на предвидените от местния бюджет средства е 300 000 лева. Заявления ще се подават само на хартия в Центъра за административно обслужване. Те ще бъдат разглеждани по поредността на входирането им в администрацията, на принципа за правото на първия. За да се спази поредността, няма да се допуска кандидатстване по електронен път. Заявленията ще бъдат разглеждани от комисия, чиито заседания ще са публични.

„От обратната връзка, която получаваме от сдруженията, очакваме засилен интерес във времето на обявения срок. Много от тях вече разполагат с необходимата документация, съгласно обявените от Общината изисквания при кандидатстването“, отбеляза Стефан Радев.

Кампанията на Община Сливен бе първата по рода си в страната. Целта бе гражданите да бъдат поощрени и улеснени при кандидатстването пред Националната програма за енергийна ефективност, за да има повече санирани жилищни сгради в Сливен.

Създадена е прозрачна и коректна организация за регистриране на постъпилите заявления за общинската помощ.