Начало » Новини » Дружество, което да управлява бъдещия Индустриален парк ще гласува Общински съвет Сливен

Дружество, което да управлява бъдещия Индустриален парк ще гласува Общински съвет Сливен

savet 22.02.2023 scaled

На утрешната редовна сесия на Общинския съвет предстои да бъде гласувано създаването на еднолично дружество„Индустриален парк Сливен“ ЕООД. За това информира на днешната си традиционна пресконференция председателят на Общинския съвет Димитър Митев. Той поясни, че съгласно изискванията на Закона за индустриалните паркове, създаването на такова дружество е едно от условията за регистрацията на Индустриалната зона. Основен предмет на дейност на новосъздаденото търговско дружество ще е изграждане на индустриалната зона и общото й управление. Едноличен собственик на капитала ще бъде Община Сливен. Точката е една от допълнителните, които предстои да влязат в утрешния дневен ред. Предварителният дневен ред за утрешната сесия включва 39 точки. Сред по-важните от тях са приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Сливен за 2022 г. Митев посочи, че поради липса на приет държавен бюджет за 2023 г. и в изпълнение на изискванията на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г., Общинският съвет трябва да одобри Инвестиционна програма на Общината за настоящата година в размер на близо 24 млн. лв. Ще бъдат гласувани и режийни разноски и средства за обезпечаване на разходи в социалната, културната, спортната и др. сфери. Общинските съветници ще гласуват и изменение на решение на местния парламент от края на януари т.г., с което бе увеличена от 300 хил. лв. на 1 млн. лв. сумата за подпомагане на сдруженията на собствениците за енергийното обследване. Председателят заяви, че поради големия интерес от страна на собствениците и броя на подадените и одобрени 80 заявления, разчетите към момента показват, че сумата възлиза на един млн. и 100 хил. лв., което налага местният парламент да гласува отпускането на допълнителните средства. Утре предстои да бъде гласуван и отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в община Сливен за 2022 г. В дневния ред за гласуване попадат още отчетът на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни (МКБППМН) в Сливен за 2022 г. и културния календар от събития за тази година. На сесията предстои да бъде утвърдена и програмата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за 2023 г. Ще бъдат гласувани и разпоредителни сделки с общинска собственост, отпускане на финансови средства и помощи на граждани. Заседанието ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч.

Още за предстоящата сесия на Общински съвет Сливен – в звуковите файлове: