днес
Начало » Новини » Здравеопазване » МБАЛ „Д-р Иван Селимински” учредява стипендии по специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“, на 6 август – Дни на отворени врати

МБАЛ „Д-р Иван Селимински” учредява стипендии по специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“, на 6 август – Дни на отворени врати

bolnica

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”АД предлага на Вашето внимание възможност за финансиране на обучението на студенти от професионално направление „Здравни грижи”, специалност „Медицински сестра „и „Акушерка”.

През 2024 г. се учредяват стипендии в размер на годишната такса за обучение за съответната учебна година и месечна сума в размер на 400 лв, за месеците през които студентът има занятия по следните специалности:

  • Медицинска сестра – 7 броя;
  • Акушерка – 4 броя.

 

Изисквания към кандидатите са:

 

  1. Да бъде приет редовна форма на обучение във ВУЗ на територията на Република България, акредитирано в професионално направление „Здравни грижи” , специалност „Медицински сестра „и „Акушерка” ;
  2. Да не упражняват свободна професия, да нямат регистрация като едноличен търговец и не участват в управлението на търговско дружество;
  3. Общият успех от дипломата за средно образование за студенти първи курс или от положените изпити през предходната учебна година, за студенти от втори и по-горен курс, да не е по-нисък от добър 4 ;
  4. Да сключи договор за отпускане на стипендия, в който са регламентирани финансовите параметри и е уговорено задължение за работа на стипендианта в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”АДза срок не по-кратък от годините, в които кандидатът ще се обучава и получава стипендия.
  5. Желаещите да кандидатстват за обявените стипендии, могат да получат информация и необходимите документи от 01.08 г. до 14.08.2024г.на адрес: гр. Сливен, ул. „Христо Ботев “ № 1, Отдел „Управление на човешките ресурси“. Документите се депозират в деловодството на МБАЛ всеки работен ден от 08.30 до 16.00 ч , в срок от 15.08 до 15.09.2024г.

Във връзка с предложението МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”АД организира и Дни на отворените врати за кариерно развитие на06.08 от 11.30 ч.Инициативата е насочена към кандидат-студенти по специалностите „Медицински сестра“ и „Акушерка”, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на страната.

В дните на отворени врати желаещите ще могат да се запознаят отблизо с работната среда и да обсъдят всички въпроси, свързани със спецификата, възможностите и предизвикателствата на работата , перспективи за професионално и кариерно развитие в МБАЛ.

Желаещите да се включат в Дните на отворени врати трябва да се запишат предварително на телефон: 044 611804 или на e-mail:gl.sestra@mbalsliven.org