Начало » Новини » Обмен на практики в професионалното образование

Обмен на практики в професионалното образование

sl14 scaled

С цел изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа между учителите от професионалните гимназии в четирите области на Югоизточна България – Стара Загора, Хасково, Ямбол и Сливен, по инициатива на Регионалните управления на образованието в тези области, до момента, са се осъществили три работни срещи за стимулиране на инициативността и креативността на педагогическите специалисти, за мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в учителя за постигане на висока ефективност в образователно-възпитателния процес. И в трите области събитието получи широк отзвук, беше отразено от местните журналистически сайтове и телевизии.

На 15.03.2023 г., в Сливен ще се проведе последната (четвърта) работна среща от тази инициатива. От нашата област участие във форума ще вземат шестте професионални гимназии на територията на община Сливен – ПГ по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“, ПГ по хотелиерство и туризъм „Акад. Н. Неделчев“, ПГ по механотехника, ПГ по текстил и облекло „Д. Желязков“, ПГ по електротехника и електроника „Мария Кюри“ и Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Г. Козаров“.

Откриването на събитието ще се състои в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри“ – Сливен с начален час 9,30. Очакваме посещение на около 50 директори, зам.-директори и учители от областите Стара Загора, Хасково и Ямбол, осъществяващи обучение в сродни на гореизброените професионални гимназии. Гостите ще наблюдават интересни интердисциплинарни открити уроци в шестте професионални гимназии в община Сливен, ще разгледат материалната база в училищата.

Закриването ще се състои от 12,30 ч. в ПГ по текстил и облекло „Д. Желязков“.