Начало » Регионални » Обръщение на кмета на Твърдица за нулева толерантност към замърсителите

Обръщение на кмета на Твърдица за нулева толерантност към замърсителите

Atanas Atanasov

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Отзоваваме се във връзка с публикации в социалните мрежи с инициатива за дарителска кампания за набиране на средства с цел разнородни дейности в различни области и Ви уведомявам, че Община Твърдица, горещо приветства възникналата идея и има готовност да участва в същата по възможните начини, съобразно закона и в рамките на своята компетентност.

Радостно е, че макар в годините назад да не е имало подобни идеи, в изборната година граждани в Твърдица подемат една инициатива, към която община Твърдица в лицето на кмета на общината възнамерява не само да се присъедини, но и да има сериозно присъствие тъй като по посочените от гражданите приоритети администрацията работи с години. Считам, че сега след подкрепата на граждани резултатите ще са още по добри и още по видими.

Общинска администрация Твърдица отдавна е идентифицирала опазването на чистотата като един изключително остър проблем, който трудно намира своето решение. Усилията на администрацията по почистването и поддържането на чистотата, откриването и налагането на санкции на нарушителите на чистотата, разбираемо не винаги получава гражданската подкрепа с нормалния аргумент – нежеланието да се влезе в неминуем конфликт с нарушителите, ако ги посочим за да им бъде съставен акт за административно нарушение. Ако обаче с тази инициатива сложим началото на нулева толерантност към нарушителите, считам, че заедно ще успеем. Защото според нас по правилно е не да предприемаме последващи действия по почистването и сметоизвозването /една скъпа дейност тъй като депонирането на тон смет е на стойност около 100 лв. Събрани от нас средства под формата на такса смет/, когато просто можем да не допускаме нарушителите да замърсяват, да сме нулево толерантни към тези, които го правят. В годините организирахме разяснителна кампания, изготвихме листовки, които продължават да се разнасят по домовете /можем да Ви предоставим за разпространение/, поставихме предупредителни табели с телефони за сигнали за нарушители. До този момент няма подадени сигнали по официален ред. Организирахме участие в инициативата „Да почистим България за един ден 2022“, в която почти нямаше участие на доброволци, макар да се извозиха над 10 тона отпадъци. Договорихме по инициатива на председателя на Общински съвет -Твърдица, контейнер за едри дървесни отпадъци от фирма Кроношпан, който скоро ще бъде поставен. Обсъждаме възможността за разделно събиране на отпадъците, но все още се сблъскваме с липса на интерес, поради малките обеми. Проучваме възможността за изграждане на площадка за строителни отпадъци, които са сериозен разход за общината и за гражданите и един от големите замърсители. Организираме преместване на съботния пазар от мястото, на което е в момента, като неформален такъв, в двора на старото училище с цел безопасност на участниците и най вече намаляване на изхвърлените отпадъци в дерето на реката. Издирваме нарушител, който ежедневно изхвърля торба с памперси, в горното течение на реката, деяние показващо грубо неуважение към обществото.

Всички сме убедени, че туризмът е алтернатива, на която можем да разчитаме. За съжаление на всички изходи от града към прекрасната ни гора има планини от изхвърлени боклуци. И това прави впечатление на всички гости на града. Освен красивата природа, която имаме виждат и грамадите отпадъци. За съжаление общината няма как да се справи сама, а никой не е чул и не е видял, кой го е направил и кога.

Затова приветствам идеята за почистване и апелирам за нулева толерантност към нарушителите.

Ако те знаят, че ще бъдат посочени и глобени едва ли ще си позволят такова арогантно поведение към обществото.

По отношението на събирането на средства считаме, че има законови правила, които трябва да бъда спазени. Всяко събиране на средства без отчетност е опасно и може да обезвери допълнително хората.

ИСКАМ ДА НАПОМНИМ ОТНОВО, че в Община Твърдица има разработени правила за отпускане на помощ от Общински съвет – Твърдица по предложение на кмета или на общинските съветници. При нужда гражданите могат да се обръщат към направление „Социални дейности“ в община Твърдица за да подадат необходимите документи.

Като Кмет считам, че най добрият начин за събиране на средства е конкретната кауза. Едно партньорство с гражданите би било особено удачно например в следната форма. Гражданите /по предварително разписани правила, как това ще се случи/ идентифицират идея/кауза, която предлагат да бъде реализирана. Същата представят и пред мен /определил съм всеки понеделник за приемен ден/. Като Кмет задължавам общинска администрация да изработи проект и КСС на заданието. По предварително „разписаните правила“ гражданите започват инициативата и събират част от средствата /с начална и крайна дата на инициативата/, които могат да съберат в кампанията или до постигането на точно определен процент от нужните средства /например 10%/ в зависимост от това, какъв е подхода разписан в правилата. За останалата част кмета на общината прави предложение до ОбС- Твърдица, за гласуване на средствата. Общината извършва всички дейности по стопански начин – тоест лично, без фирми, като разчита и на доброволен труд на гражданите.

Считаме, че това може /и ще работим в тази посока/ да стане една добра практика, която да допринесе за подобряването на атмосферата на взаимодействие в града. Особено сега в изборната година, когато всички са особено активни.

Атанас Атанасов, кмет на Община Твърдица