Начало » Регионални » Общината е помагала на падналия в шахта мъж

Общината е помагала на падналия в шахта мъж

v1 scaled

Община Сливен многократно е оказвала съдействие на мъжа, който пострада при падане в шахта в собствения си гараж, съобщиха от социалната дирекция в общинска администрация, предава пресцентърът на община Сливен. Той е настаняван в общинско жилище, а по-късно и в социален дом. В общинско резервно жилище, определено за настаняване на бездомни лица, е настанен през 2016 година, след като домът му е станал негоден за живеене след пожар.

Проучване от общинските експерти тогава показва, че мъжът не поддържа контакти с близките си. Не работи, няма доходи, преживява с подаяния от улицата и злоупотребява с алкохол и е трудно подвижен.

Докато е настанен в жилището, със съдействието на Община Сливен е приет в болница за извършване на изследвания и представяне пред ТЕЛК. С решение на Общински съвет – Сливен му е отпусната еднократна финансова помощ за покриване на разходите по лечението.

По време на пребиваването си – почти две години, мъжът не е поддържал хигиена в жилището, повреждал е електрическата инсталация. Със съдействието на Община Сливен, след издаването на решението от ТЕЛК през 2018 г., е настанен в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в град Твърдица с диагноза „последици от инфаркт и органично разстройство на личността“. Той обаче е отказал да подпише договор за социални услуги, напуснал е Дома и се е върнал в Сливен.

Мъжът многократно е посещаван от представители на Община Сливен и Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен, но той категорично отказва да бъде настанен в социална институция. Настаняването може да стане изрично и само с негово съгласие и се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ в подходяща институция според диагнозата на ТЕЛК. ТЕЛК-овото решение е с изтекъл срок, но брат му е подал документи за ново преосвидетелстване. Представители на Община Сливен са провеждали многократни разговори с неговия брат, който с Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен е подал молба в Районна прокуратура – Сливен за принудително лечение. Получили са отказ.

Заради подобни случаи и нарасналата потребност от социални услуги, Община Сливен продължава активно да работи за разширяване на обхвата им. В края на 2021 година започна изграждането на два социални центъра в града, единият от които е Център за временно настаняване на бездомни лица, а другият – Кризисен център за жертви на домашно насилие. С тези два центъра общинската социална система ще бъде надградена с две изцяло нови услуги, които досега не са били предоставяни на територията на общината. Други две социални структури за нуждаещи се лица бяха изградени в района на Дома за стари хора. Това е поредната стъпка, която предприема Община Сливен към предоставяне на адекватна грижа и подкрепа за хората в трудно положение.