Начало » Новини » Община Твърдица залеси 36 дка с черен бор

Община Твърдица залеси 36 дка с черен бор

IMG 6834 scaled

На 07. 08. 2020 г. в района на яз.Жребчево възниква пожар в иглолистна горска култура Общинска собственост.

Значителна 100% повреда е установена в подотдели 422 „в”, 422 „б1” , 422 „ж”-с обща площ 36 дка. От върховият пожар е изгорял целия дървостой, който изсъхва и е без потенционално самовъзобновяване .Наложително е изкуствено залесяване.

За това Община Твърдица организира и извърши почвоподготовка и залесяване върху площ от 36 дка с черен бор.