Начало » Новини » Бизнес » Община Твърдица обяви конкурс за възлагане на добив на дървесина

Община Твърдица обяви конкурс за възлагане на добив на дървесина

IMG 20230320 142023 scaled

Община Твърдица обяви Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на общината. Предмет на процедурата е възлагане на добива (сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране). Крайният срок на договора е 31. 12. 2023 г. Дейността ще се извършва в горски територии, общинска собственост. 40 % от дейността трябва да бъде изпълнена до 31 юли, още 40 % до 31 октомври и последните 20 % до 31 декември. Началната цена за обекта, над която участниците не могат да правят валидни предложения е 65 хиляди и 406 лв. Участниците в конкурса може да извършат предварителен оглед на маркираната дървесина от насажденията, включени в обектите всеки работен ден до 12 ч. на 10 април. Крайният срок за подаване на офертите е 16. 30 ч. на 10 април.

Пълната информация за условията на конкурса – на този линк:https://www.tvarditsa.org/inc/service/service-download-file.php?identifier=67a3c90f-0bae-44e0-9994-11b85e8655c9&date=20230330113018