Начало » Регионални » Община „Тунджа“ изпрати най-успешната година за 35 г. история

Община „Тунджа“ изпрати най-успешната година за 35 г. история

GeorgiGeorgiev

Община „Тунджа“ изпрати най-успешната година в цялата й 35-годишна история, съобщи кметът Георги Георгиев на първия за Новата 2023 г. брифинг с медии.

Общината е завършила годината с най-високия бюджет – над 37 млн. лв., и с най-високите собствени приходи – 10,5 млн. лв. Чрез тях е реализирана най-голямата по обем строителна програма като брой обекти и като подобрена инфраструктура в най-много населени места, основно по улична мрежа.

Преходният остатък в бюджета от 2022 г. е почти 7 006 000 лв., сред които са и целевите средства от 2 734 000 лв. за основен ремонт на пътя жп гара Тенево – Генерал Инзово.

Собствените приходи на общината са изпълнени на 110,12 % от актуализирания план, който беше завишен с 2 млн. лв. през годината в частта постъпления от продажби. Изпълнението на имуществените и другите местни данъци е 129 %, приходи и доходи от собственост са изпълнени на 119 %, приходите от концесия – 122,6%.

Кметът Георги Георгиев благодари на всички данъкоплатци, които със своето отношение към общината са обезпечили сигурност в данъчните постъпления, предвидимост и ритмично изпълнение на разходите по бюджета на общината.

Той изтъкна, че преходният остатък е основата, върху която общината ще стъпи като начало за новата година без да има приет бюджет. Очаквания са, че общината ще работи през 2023 г. нормално в изпълнение на всичките си публични функции по отношение на обслужването на гражданите и на бизнеса и ще реализира още по-мащабна строителна програма за над 17 млн. лв.