Начало » Регионални » Общински съвет Твърдица ще заседава в понеделник

Общински съвет Твърдица ще заседава в понеделник

IMG 20230320 142023 scaled

Свикано е извънредно заседание на Общински съвет Твърдица. То ще се проведе на 24 април, понеделник. Предварително са обявени три точки във дневния ред. Първа точка предвижда приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства и архитектурните ансамбли на територията на град и община Твърдица. Втората точка предвижда отмяна на решение № 621 от 27 януари и одобряване на Подробен устройствен план за елементите на техническата инфраструктура на Фотоволтаична централа в гр. Шивачево. Последната точка за извънредното заседание е предложение за поименния списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни нематериални и материални активи на община Твърдица за 2023 г. Заседанието ще се проведе в 16. 30 ч. ва заседателната зала на общината.