Начало » Новини » Отчет на областния управител на Сливен за февруари

Отчет на областния управител на Сливен за февруари

AFUZOV 7 scaled

Ключовите моменти от дейността на Областна администрация Сливен през месец февруари:

▪ Организирана бе работна среща за планиране на дейностите по създаване на новата Национална карта на социалните услуги. Изработването ѝ е сложен процес, свързан с набавяне на актуална статистическа информация за здравния и демографски статус на населението от общините, извършване на анализ и планиране на нуждите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво. Окончателният областен документ ще бъде предложен за включване в Националната карта на социалните услуги.

▪ Заместник-областният управител Антоний Андонов взе участие в двудневна национална ученическа конференция под надслов „Васил Левски – вулкан от човечност“ в град Котел. Присъствието на този уникален ученически форум бе знак за безрезервната институционална подкрепа към родолюбивите начинания на младите хора.

▪ Състоя се среща с млекопроизводители от област Сливен по повод влошаващата се ситуация с изкупуването на мляко. Проблемът е повсеместен и бъдещето на българското, истинско и качествено мляко е поставено под въпрос. Едновременно с ниските изкупни цени, фермерите са принудени да удържат и натиска на повишените цени на фуражите, горивата и ръста на работните заплати – заради дефицита на работна ръка. В тази връзка инициирахме конкретни стъпки на национално ново за подобряване на ситуацията.

▪ Проведено бе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен. В хода на заседанието бе представена информация за реализирания план-прием за учебната 2022/2023 година и бе презентиран проектът за прием в профилираните и професионални гимназии, средните и обединени училища в област Сливен за учебната 2023/24 година. По време на заседанието бяха коментирани въпроси, свързани с липсата на добре обучени кадри за някои производствени дейности, както и проблемът с ниската мотивация и посещаемост на учебните занятия. За нас, като Областна администрация, мотивацията, посещаемостта, образованието като цяло са един от най-важните приоритети.

▪ На специална пресконференция бе отчетена дейността на Областна администрация Сливен през 2022 г. Въпреки разнопосочните вътрешни и глобални предизвикателства, Областна администрация, в дух на приемственост и отговорност, се справи много добре със своите задължения и успя да реши редица проблеми, свързани с живота на хората от област Сливен: осигурена бе проходимостта на пътя за село Стара река, обезпечени бяха доставките на дърва за отопление в населените места, почистени бяха рискови за наводнения речни корита и канали, положени бяха усилия за осигуряване на устойчиво продължение на проекта на УНИЦЕФ за патронажни грижи за бременни жени и семейства с деца до 3-годишна възраст и много други.

▪ Областна администрация бе домакин на работна среща по проблемите с нерегламентираните сметища и управлението на отпадъците в общините, в която взеха участие отговорни представители от РИОСВ – Стара Загора, заместник-кметове и експерти от общинските администрации. Обсъдени бяха изискванията, мерките и предписанията, които общините трябва да изпълнят във връзка с екологичното законодателство в сферата на отпадъците. От страна на общинските администрации бе поставен проблемът с недостига на финансови средства за реализиране на намеренията им в областта на разделното събиране на отпадъци и справянето с нерегламентираните сметища.

▪ Проведена бе и работна среща с членовете на Районната избирателна комисия, на която бяха коментирани екипността и колективното вземане на решения – като гаранция за спокойната и ефективна работа на Районната избирателна комисия, както и за провеждането на прозрачни и честни избори в 21-ви многомандатен избирателен район на 2 април.

▪ Ръководството на Областна администрация взе участие в ритуала-поклонение по повод 150-та годишнина от гибелта на Васил Левски – като знак на почит и признателност към делото на Апостола на българската свобода.

▪ Едно от най-съществените събития бе гостуването на посланика на Швейцария – Н. Пр. Раймунд Фурер, съпредседател на Групата на посланиците за ромско включване, и г-жа Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България в Областна администрация Сливен. Те подчертаха, че са впечатлени от постигнатите резултати и интегралния подход, който се прилага в област Сливен в деликатни сфери като ранното детско развитие, приобщаващото образование, предоставянето на патронажни грижи на терен и от създадените партньорски взаимоотношения на местно ниво.

▪ По повод създаването на колективно послание за Пилон „Рожен“, млади възрожденци от 14 училища гостуваха в Областна администрация и участваха в работилница за създаване на уникално послание от името на жителите на област Сливен, което ще бъде вдълбано в постамента на Пилон „Рожен“. На 15 март предстои награждаването на всички клубове „Млади възрожденци“, включили се в инициативата.