Начало » Регионални » Пак спират водата в квартал „Речица“

Пак спират водата в квартал „Речица“

vik sliven

ВиК Сливен за пореден път ще спре водата на сливенския квартал „Речица“ заради изпълнението на новия воден цикъл. Ето официалното съобщение:

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за обект: “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, ще бъде спряно водоподаването на 07.03.2023 г. между 8:00 и 17:00 часа, в кв. Речица на ул. „Възраждане“ – участъка от ул. „Г. Обретанов“ до ул. „П.Напетов“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.