Начало » Новини » Пак спират водата на почти целия Сливен

Пак спират водата на почти целия Сливен

vodonoska1 scaled

Спират водата на почти целия град утре. Ето официалното съобщение:

„Водоснабдяване и Канализация (ВиК) – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 28 февруари от 08:00 до 20:00 часа, във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, ще бъде спряно водоподаването Висока зона на град Сливен, която включва ул. „Великокняжеска“, както и кварталите Комлука, Звездите, Република, Кольо Фичето, Ново село, Българка, Сини камъни, Вилна зона и Дружба.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен „ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.