Начало » Новини » Общество » Пети национален ученически конкурс „Захарий Стоянов – летописецът на националната революция“

Пети национален ученически конкурс „Захарий Стоянов – летописецът на националната революция“

ZAHARIY STOYANOV

Областна администрация Сливен обяви Пети национален ученически конкурс „Захарий Стоянов – летописецът на националната революция“

Съорганизатори на проявата са Регионално управление на образованието – Сливен, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен, Община Котел, Исторически музей – гр. Котел и Кметство село Медвен. Целта на конкурса е да се поощри интересът на учениците към епохата на Възраждането и към бележития българин Захарий Стоянов и неговото творчество.

В конкурса могат да участват ученици от IX до XII клас от цялата страна. Участниците трябва да представят авторски аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе, по едно от произведенията на Захарий Стоянов, като сами изберат заглавие на своята работа. Всеки ученик работи в екип с научен ръководител – музеен работник, учител по история и цивилизация или учител по български език и литература.

Срокът за изпращане на конкурсните творби е 30 май 2023 г.

Адресът, на който трябва да се изпращат, е: 8800 гр. Сливен, Областна администрация Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3 /за участие в конкурса/.

Обявяването на резултатите ще се състои на 20 юни 2023 г. Награждаването на победителите по традиция става на 6 септември (Съединението на България) в село Медвен.

 1. ЦЕЛИ на конкурса:
 2. Поощряване интереса на учениците към епохата на Възраждането, бележития българин Захарий Стоянов и неговото творчество
 3. Формиране у учениците чувство за принадлежност и национална гордост
 4. Развиване на умения за работа с исторически и литературни източници
 5. Включване в Петите четения, посветени на Захарий Стоянов, в с. Медвен
 6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 7. Право на участие имат ученици от 912 клас на средните училищата в страната
 8. Участниците имат право да пишат аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе по едно от произведенията на Захарий Стоянов, като сами изберат заглавие на своята работа:
 • „Васил Левски – Дяконът: Черти из живота му“;
 • „Васил Левски: Дяконът“
 • „Записки по българските въстания“;
 • „Априлското въстание“;
 • „Дълг и чест: Христо Ботйов“;
 • „Христо Ботйов: Опит за биография“;
 • „Четите в България“;
 • „Знаеш ли ти кои сме?“
 1. Всеки ученик работи в екип с научен ръководител – музеен работник, учител по история и цивилизация или учител по български език и литература
 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТОВЕТЕ:
 3. Да отговарят на избраната тема
 4. Да бъдат с обем до 4 печатни страници – шрифт Times New Ro 12
 5. Да се изпратят в два / два / екземпляра с посочени трите имена на автора, училището, класа и телефон за връзка
 6. Да се посочи име и телефон на научния ръководител
 7. Адрес за изпращане: Областна администрация Сливен / пощенски код: 8800 /
 8. ул. „Димитър Добрович“ № 3 / за участие в конкурса /
 9. КРИТЕРИИ :
 10. Оригиналност и творчество
 11. Дълбочина на осмисляне, аргументираност и достоверност на темата
 12. Умение за излагане на факти и подреждането им н стройна композиция
 13. Езикова и стилистична култура
 14. СРОКОВЕ:
 15. Изпращане на творбите: 30 май 2023 г.
 16. Обявяване на резултатите: 20 юни 2023 г.
 17. Награждаване: 6 септември 2023 г. в с. Медвен / Съединението на България /
 18. ОЦЕНЯВАНЕ:
 19. Конкурсните творби ще се оценяват от комисия с представители на всяка от посочените институции.
 20. НАГРАДИ:
 21. Първа награда
 22. Втора награда
 23. Трета награда
 24. Награди ще получат научните ръководители на номинираните ученици.
 25. Всички участници ще получат грамоти.
 26. Лице за контакт: Димитринка Петкова,
 27. GSM: 0878631425.