Начало » Стари записи » Петльовден

Петльовден

3333333333333333333333

Една публикация от времето, когато още бях с черна брада 😊

Днешният ден, 2 февруариПетльовден има странна история в българската празнична система. Според трапезната традиция се коли петел и се изхвърля ритуално извън двора, след което се прибира обратно и се вари цял. Сварената птица се раздава по съседите за здраве на мъжките деца в къщата. В някои села се колят кокошки за здравето на женските рожби.

Този обичай е езически и има няколко версии за произхода му. Според някои хипотези жертвоприношението се прави за здраве. Според други обичаят е свързан с отвличането на деца еничари от кърджалиите. Те минавали от къща на къща и принуждавали бащите или да дадат синовете си, или да ги убият собственоръчно. Убивайки петела и правейки с неговата кръв знак на вратата, бащите заблуждавали турците, че са погубили децата си, докато те били скрити и живи и здрави. Според друга легенда самите турци белязали вратите на къщите, откъдето е взето вече момче за еничарин. А българите мацали вратите с петльовата кръв, за да заблудят турците.

Заради разликата в Григорианския и Юлианския календар някъде Петльовден се празнува и на 20 януари по нов стил и е празник за момчетата и мъжките рожби. Момче от къщата трябва да заколи петел на прага на дома си. С кръвта му се прави кръстен знак на входа да дома, а главата се забучва на видно място до вратата. Краката на петела се изхвърлят на покрива на къщата. Перата се запазват, за да бабуват с тях жените и да лекуват децата си.
Днешният празник има и други – неясни по произход наслагвания. По принцип по това време на годината по нашите земи се празнуват Големите Дионисии, които са свързани с ритуали, които по-късно християнската догма определя като разгул и разврат, а според църковния календар днес е Сретение Господне. По принцип в древността хомо и бисексуалността е била широко застъпена и оттам вероятно са запазени днешните наслагвания към датата 2 февруари.

Напоследък и сдруженията на хомосексуалистите приемат тази дата за свой празник с прокламация за защита на правата им, които честно казано не са особено нарушавани, а в либералните общества те даже получават свръхправа чрез обратна дискриминация.

Доброслав Иванов