Начало » От мрежата » Предават Иван Димов на Австрия

Предават Иван Димов на Австрия

36238623

Пловдивският апелативен съд постанови решение за предаване на Австрия обвиняемия за пране на пари бивш член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Иван Димов, пише „Сега“https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/sudut-okonchatelno-reshi-da-predade-na-avstriya-bivshiya-chlen-na-vss-ivan-dimov. Срещу него е издадена Европейска заповед за арест от прокуратурата в гр. Велс.

Съдът взе мярка за неотклонение на Димов. „задържане под стража“, след като отмени решението на Окръжен съд – Пловдив, с което е била отменена мярката му „домашен арест“. Срещу него в Австрия се води наказателно разследване за пране на пари, а именно – за това, че в периода от 14.03.2022 г. до 10.05.2022 г. е получил от различни лица от австрийски банкови сметки общо сумата от около 170 800 евро по банковата си сметка в Република България и в същия период е превел на различни лица по български банкови сметки получените суми.

Апелативният съд прие, че Европейска заповед за арест отговаря на изискванията на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест – тя е издадена от компетентен съдебен орган на държава членка на Европейския съюз, в писмена форма, съдържа данни за самоличността и гражданството на исканото лице. В нея са описани обстоятелствата относно времето и начина на осъществяване на престъплението на дати в периода от месец март 2022 г. до месец май 2022 г. Посочено е също, че престъплението, за което се води наказателно производство, е наказуемо с лишаване от свобода до 10 години.

Предвид възможността множеството банкови преводи от сметката на Димов към други български граждани да бъдат извършени от всяко място, включително и през интернет, въззивната инстанция не се съгласи с основния мотив на окръжния съд да откаже изпълнението на ЕЗА, а именно, че престъплението е извършено частично на територията на Република България. Освен това, към момента в България не е образувано наказателно производство срещу Димов за въпросното престъпление. Такова вече е образувано в Австрия, като видно от описаното в ЕЗА компетентните съдебни органи на издаващата държава разполагат със значителна по обем информация, включително и за дейността на множество чужди граждани. При това положение, въззивният съд прие, че за цялостно и ефективно разследване на конкретното престъпление, с оглед трансграничната му специфика, следва да се отдаде приоритет на наказателната юрисдикция на издаващата държава, предвид факта, че там вече е започнало наказателно преследване, събирани са доказателства и в хода на образуваното наказателно производство исканото лице ще има възможност да реализира пълноценно защитата си против престъплението, за което се иска предаването му.

Взети бяха предвид и получените писмени гаранции от австрийските съдебни власти, че исканото лице ще бъде върнато в България за изтърпяване на евентуално наложено му наказание лишаване от свобода или бъде взета мярка, изискваща задържане.
Без уважение бяха оставени възраженията на защитата относно установеността и доказаността на описаното в ЕЗА деяние, тъй като в това производство съдът няма правомощия да проверява доказателствената обезпеченост на обвинението. Решението на Апелативния съд е окончателно.

„Сега“ припомня, че бившият член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Иван Димов е бил задържан в началото на февруари по искане на австрийските власти. Пред съда защитата на Димов е пледирала, че той е „избран“ заради приемането ни в Шенген.