Начало » Новини » Представят „Дигитална раница“ в Сливен

Представят „Дигитална раница“ в Сливен

DIGIT BACKPACK LOGO

На 20 февруари от 13:30 часа в Професионална гимназия по текстил и облекло „Д. Желязков“ – гр. Сливен ще се проведе среща с директорите на училищата от област Сливен за представяне на създадената Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“.

Платформата е напълно безплатна за учениците и учителите. Достъпът до нея се осъществява на интернет адрес: https//edu.mon.bg с акаунта на ученика в edu.mon.bg или регистрацията на родителя в НЕИСПУО. Платформата „Дигитална раница“ предлага много богат набор от образователно съдържание под формата на уроци за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Има лесен достъп до всички виртуални класни стаи, домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място.

В Сливен тя ще бъде представена от Яни Гебеджелиев – един от разработчиците на „Дигитална раница“. Платформата е създадена по проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.