Начало » Регионални » Проведоха се обсъждания на проекта за бюджет на Община Нова Загора за 2024 г. в малките населени места

Проведоха се обсъждания на проекта за бюджет на Община Нова Загора за 2024 г. в малките населени места

4

След проведеното на 25 януари 2024 г. в гр. Нова Загора обществено обсъждане на проекта за бюджет 2024 на Общината, общинското ръководство предприе поредица от срещи с жители на малките населени места.

Първите посетени още през януарипо този повод бяха селата Брястово, Асеновец, Баня, Събрано, Каменово и Съдиево. Последваха публични обсъждания в Радецки, Млекарево, Богданово, Кортен, Езеро, Любенова махала, Еленово, Питово, Полско Пъдарево, Дядово, Стоил войвода.

Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и нейният екип навсякъде бяха очаквани с нетърпение от кметовете на населените места и жителите.

1

Срещите протичаха в открит диалог, в който кметът на Общината представяше основните моменти в проекта за бюджет през 2024 г. и заложените средства за всяко населено място.

9

85 % от финансовите ресурси, предвидени за текущи ремонти на улици, благоустрояване, поддържане и ремонтиране на сградния фонд в общината, са насочени извън общинския център. Капиталовият списък обхваща обекти във всички сфери и всички населени места.

С мисъл за новите поколения ще бъдат проектирани и изградени детски площадки в Радецки, Полско Пъдарево, Караново, Богданово, Питово, Кортен, Дядово.

Проектиране и основен ремонт се предвижда за читалищата в селата Асеновец, Еленово, Езеро, Баня и Омарчево, а в Караново, Питово и Загорци ще бъдат извършени текущи ремонти по читалищните сгради.

Средства са заделени и за детските градини, където също ще бъдат осъществени текущи ремонти – на стена на ДГ в с. Съдийско поле, на покрив в с. Кортен, на оградни пана и на дограма в с. Стоил войвода, на дограмата и площадката на градината в с. Радецки, на спортна настилка в с. Коньово, на ДГ в с. Дядово, а в детската градина в с. Съдиево ще бъде монтирана сигнално-охранителна техника.

Помислено е не само за малчуганите, а също и за хората от третата възраст. Текущи ремонти са предвидени и за пенсионерските клубове – Асеновец, Каменово, Коньово, Радецки, Богданово.Ще се помогне и на потребителите на Дома за стари хора в с. Баня със закупуването на помпа за топла минерална вода и частично оборудване на кухнята.

С цел подобряване на материалната база, ще се осъществят основни ремонти на Кметството в с. Прохорово и на покрива на Кметството в с. Асеновец, както и текущи ремонти на Кметствата в Кортен, Сокол, Научене, Дядово; на дограма на Кметство с. Загорци; зала за гласуване в Новоселец; на покрив на сграда в Ценино и на Кметството в селото; на ритуална зала в Коньово; общински жилища в Кортен, на зала за масови събития в с. Млекарево.

В Капиталовия списък е заложено проектиране и основен ремонт и на общински сгради в Сокол и Брястово.

Ще бъдат благоустроени централните зони в Кортен и Стоил войвода, алеи в с. Омарчево, а в с. Любенова махала ще се ремонтира централна пешеходна зона.

Сериозен финансов ресурс от Капиталовия списък ще се насочи към пътната инфраструктура в общината. Проектиране и основен ремонт е предвидено за четвъртокласен път Млекарево – Пет могили и за улица в с. Стоил войвода.

През 2024 г. ще бъдат осъществени текущи ремонти и на улици или участъци от такива в селата Радево, съдийско поле, Събрано, Радецки, Брястово, Любенец, Съдиево, Бял кладенец.

Текущи ремонти са заложени за общински пътища или участъци от тях: пътя Омарчево – Питово и пътя Еленово – Прохорово.

На проведените срещи за публично обсъждане на изготвения проект за Бюджет за 2024 г. протекоха оживени разговори навсякъде в общината. Жителите имаха възможността да изкажат впечатления, да отправят препоръки и въпроси, на които кметът и заместник-кметовете им отговориха с готовност. Двете страни излагаха свои мнения и обмениха опит и информация. По думите на кмета на Общината г-жа Захариева, това е само началото на подобни допитвания до местната общност, защото се е убедила, че откритото управление и сътрудничеството водят до най-добри резултати.