Начало » Избрано » Разместване в състава на Общински съвет Сливен със съдебно решение

Разместване в състава на Общински съвет Сливен със съдебно решение

administrativen sad

Според решение на Административен съд Сливен трябва да има разместване в състава на Общински съвет Сливен. Според решението на съда след проведеното повторно преброяване на преференции от Общинския съвет трябва да излезе Соня Келеведжиева от БСП и на нейно място да влезе Георги Георгиев – бивш координатор на ВМРО, който бе на последно място в листата. Също така Петър Балтов от листата на Пряка демокрация трябва да бъде заменен от Мария Балъкчиева, собственик на малка чорапена фабрика – дъщеря на един от първите бизнесмени след „избухването“ на демокрацията – Димитър Балъкчиев – основател на местната структура на Български възход.

Ето официалното обявление на решението на Административен съд Сливен:

Решение № 372/20.11.2023 г. – ОТМЕНЯ Решение № 361-МИ/30.10.2023 г. на ОИК – Сливен, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и за определяне на избраните кандидати, В ЧАСТТА по т. 1. V за обявяване на разпределението на заявените преференции за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждане на кандидатите в кандидатската листа на КП „БСП за България“, в която жалбоподателят Г.И.Г. посочен в списък Б със 181 преференции и В ЧАСТТА по т. 1. V за обявяване на разпределението на заявените преференции за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждане на кандидатите в кандидатската листа на ПП „Пряка демокрация“, в която жалбоподателката М.Д.Б. е посочена в списък Б със 119 преференции.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Сливен за обявяване на действителния резултат по отношение на Г.И.Г. и М.Д.Б., при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението.

ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия – Сливен да заплати на Г.И.Г. сумата от 1750 лв., представляващи извършени по делото разноски за адвокатска защита и съдебна експертиза.

ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия – Сливен да заплати на М.Д.Б. сумата от 1750 лв., представляващи извършени по делото разноски за адвокатска защита и съдебна експертиза.

Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез АдмС – Сливен пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

Звънар“ припомня, че на 17 ноември повторното преброяване на бюлетини в Сливен срещу решението на Общинска избирателна комисия за избор на общински съветници, разпоредено от Административен съд Сливен по жалба на Мария Балъкчиева от листата на Пряка демокрация и Георги Георгиев, последен в листата на БСП и бивш координатор на ВМРО, бе оспорено от ответниците Петър Балтов и Соня Келеведжиева.

Прокуратурата бе сезирана за неправомерни действия на вещите лица, определени от Административен съд Сливен за повторното преброяване по негово определение на преференциите на кандидатите. По едната жалба се искаше експертиза на пастата на химикала върху бюлетините, за да се установи дали е идентична с тази, нанесена в деня на изборите. Искаше се също и спиране на делото в Административен съд до установяване на обстоятелствата по повторното преброяване.