Начало » Регионални » Реконструирана Пречиствателна станция за отпадни води бе открита в Нова Загора

Реконструирана Пречиствателна станция за отпадни води бе открита в Нова Загора

1

Днес се състоя официална церемония „Рязане на лента“ на реконструираната Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) Нова Загора след успешно реализиран проект.

2

Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева уважи събитието, откликвайки на поканата на „ВиК – Сливен“ ООД. „Искрено се надявам, че през тези години на усилен труд, който кипеше в пречиствателната станция, дейностите са извършени с необходимото качество. Пожелавам на всички здраве и да имаме повече такива поводи да се събираме и оттук нататък да надграждаме и да продължаваме да решаваме изключително сложните проблеми, които имаме в цялата ВИК структура на територията на общината.“, заяви тя.

От своя страна представителят на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД инж. Събев изложи накратко дейностите по реализацията на проекта, значението и ползите от него. Той благодари на всички работили по проекта и пожела ползотворна работа на персонала на пречиствателната станция с реконструираните съоръжения, което да доведе до съществени ползи за община Нова Загора.

В церемонията се включиха и деца от НЧ „Напредък-2001“ и Детска градина „Слънчице“ с въздействащи стихове, а отец Иван отслужи водосвет за здраве и благополучие.

DSC02283

Символичното рязане на лентата бе извършено от кмета на общината Галя Захариева, инж. Събев и ръководителят на пречиствателната станция Диана Кирчевска.

ПСОВ Нова Загора е реконструирана по проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „ВиК – Сливен“ ООД“, който се финансира по ОП Околна среда“ 2014 – 2020 със средства от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. За по-малко от 3 години са изградени аериран пясъко-мазнинозадържател, биобасейн, силоз за излишна активна утайка (ИАУ), обезводнителна инсталация и др. Реконструиран е биодефосфатизатор и съществуващ първичен радиален утаител. Ремонтирани и рехабилитирани са сгради и съоръжения и е подобрена инфраструктурата. Доставено е и е монтирано машинно-технологично оборудване.