Начало » Новини » Сигнал за незаконно строителство в обект паметник на културата

Сигнал за незаконно строителство в обект паметник на културата

2 1 1

Бившият зам. кмет на община Ямбол Иван Кърцъков е подал пореден сигнал. Този път за Извършващо се незаконно строителство в обект паметник на културата от местно значениеПоземлен имот 87374.537.16, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ул. ПАРЧЕВИЧ № 2, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг имот на културно-историческото наследство, площ 551 кв. м, стар номер 2817.0, – Къща музей „Васил Карагьозов“ – Документ за предоставяне на статут – ДВ бр.69 от 1972 г.

1-4

Сигналът е изпратен до много адресати, сред които ДНСК, министъра на културата, прокуратурата, общински съветници. Ето какво пише още в него:

Въпросната къща музей „Васил Карагьозов“ е паметник на културата от местно значение от 1972 г. и като такава тя фигурира в регистрите публикувани на интернет страницата на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) – http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/51 Много граждани сигнализираха за безобразията, които се случват във въпросния имот паметник на културата от местно значение – Къща музей на Васил Карагьозов. От известно време в него според всички тях се извършва недопустимо строителство с материали коренно различни от тези, с които е изграден обекта – турски керемиди и тем подобни заменени с най-съвременни такива. Надали всичко това се извършва със знанието на НИНКН и с одобрени проекти! Изграден е доста висок и голям навес в двора на имота, надстрояват се огради, леят се бетони, …. – и всичко това с мълчаливото съгласие на община Ямбол и бездействие на отговорните ѝ служители! А дали възложител и строител не е самата община Ямбол?!

Всички граждани на Ямбол, особено тези, които са станали свидетели на тези вандалщини, очакват от всички вас мигновена намеса, за да се опази този паметник на културата от разрушаването и обезличаването му!!! От приложената скица от кадастъра много ясно се вижда какво застрояване е имало в имота. Същата информация трябва да я има и в акта за публична общинска собственост.

Със сигурност в РИМ Ямбол, а може би и в НИНКН се съхранява и има паспорт с описание и снимки за автентичния вид на Къщата музей „Васил Карагьозов“. Община Ямбол, като собственик на този паметник, трябва да бъде принудена да я възстанови до последния детайл!!!