Начало » Новини » Култура » Скандинавци ли са основателите на Киевска Рус?

Скандинавци ли са основателите на Киевска Рус?

1

Според „Звънар“ питанката в заглавието на нашия приятел Тео Ангелов в „Изумителница!“ е излишна, защото от много извори е известно, че не само в Киев, но и в Новгород са властвали варяги (викинги). Но ето публикацията в мрежата:

Повечето изследователи смятат, че Русия първоначално не е била славянски народ, но дори да приемете, че Русия е произлязла славяните, как ще обясните значението на имената им на славянски?
„Ние сме от руския род: Карли, Ингелд, Фарлаф… „
Повечето историци са съгласни, че първото ѝ достоверно датирано събитие е подписването на договор между великия княз Олег Киевски и Византия през 912 година В хроника са изброени имената на посланиците на Олег: Карли, Ингелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуди, Руалд, Карн, Фрелав, Роар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид. Те се наричат като цяло: „Ние сме от руската линия. „
Отдавна се водят спорове за произхода на тези имена. Явно в тях няма славянски. Всъщност споровете възникват само тогава, когато историците се стремят на каквато и цена да докажат, че едно от тези имена не е Това е възможно, но историците определят всички тези имена като немски и вярват, че древните руски знания, изпратени от Олег, не са имали славянски произход..
Само в договора на княз Игор с Византия през 944 г. се появяват няколко несъмнени славянски имена. Но мнозинството носи същия езиков нюанс като в договора на Олег.
Малко по-късно някъде между 948 и 952 г., византийският император Константин VII (наричан Багрянородни, за да потвърди съмнителните си права върху престола) пише договор „За управлението на империи В него той описва Русия и едновременно с това споменава имената на праговете на Днепър на руски и славянски езици. От тези имена историците отдавна стигнаха и до заключението, че „руският“ език по времето на Константин Багрянородни е имал скандинавски произход.
Съгласните в Скандинавия имат и имената на първите руски принцове. Рюрик – Хрьорек, Олег – Олаф, Игор – Ингвар, Олга – Хелга. Братята на Рюрик – Синеус и Трувор – отдавна се считат за митични, а имената им – в резултат на незнание на скандинавския език от хроник, считал сцинавските изрази „своето семейство“ и „собственост“ за лично име С. Но още през деветнадесети век се прокладвала хипотеза, че тези имена приличат на истинските известни имена Синьотр и Торвардар.
Кой от скандинавските езици?
Не е достатъчно обаче да се посочи езиковото родство. Бих искал да знам на кои скандинавски езици са говорили Рюрик, неговите братя и най-близките му потомци Гаданието на кафе утайката вече започва тук. По това време – 9 век – скандинавските езици още не са се развили в класификацията, с която сме свикнали. Както не е имало модерен руски език, така и не е имало съвременни шведски, норвежки и датски езици Консолидацията на скандинавските народи все още не е приключила.
Лингвистите приписват скандинавските диалекти от онова време на четири езика, условно наречени древношведски, древно норвежки, древен датски и готландски. Последният е разпространен на остров Готланд и накрая изчезва едва през 18 век.
Но не се знае напълно от кое място в Скандинавия са отплавали първите руски князе. Въпреки това в Швеция на север от Стокхолм е имало обширен район, наречен Рослаген през Средновековието. Няма защо обаче да я считаме за родина на първите руски князе и племето Руси. Името Рослаген се среща за първи път в източниците в самия край на XIII век, а Киевска Русь по това време вече е съ развързани четири вековна история. По-скоро Рослаген можеше да произхожда от Киевска Рус, отколкото обратно.
Не е известен нито един скандинавски писан паметник в Русия от първи век. Затова остава отворен въпросът на кои конкретни скандинавски езици са могли да говорят първите руски князе.
Ама какво като не са скандинавци?
Но има теории, че Русия изобщо не е произлязла от Скандинавия. Поддръжниците ѝ посочват не точното съответствие на древноруските имена със скандинавските, наличието на нескандинавски сред тях и редица други факти, които сочат, че Русия е могла да бъде коренна племе на Южна Източна Европа.
В същото време се сблъскват две гледни точки. По едно думата „руски“ произлиза от ирански корен, означаващ светлина. Според друга версия тези древни руснаци първоначално са били славянско племе.
Приемеш ли иранския вариант за произхода на Русия, значи със специфичното значение на езика ѝ има още по-малко яснота. Защото самото племе е хипотетично. Не по-малко неясна в случая е славянската идентификация на оригиналната Русия. В крайна сметка по това време не е имало нито един древен славянски език, той вече се е разбил на няколко диалекта. Затова подобни мнения ни отклоняват от отговора на въпроса за езика на първите князе на Русия.
Двуезични полиглоти.
Какъвто и да е произхода на древните руски принцове, наличието на голям скандинавски елемент у жените им (особено очевидно се проследява от археологически находки) показва, че те е трябвало да бъдат изяснени в някоя от скандинав Той е младоженец. Но също така е съвсем очевидно, че е трябвало да говорят славянски с подчинените население.
Като се има предвид, че принцовете идват в Киев от север, от Новгород, логично е да се предположи, че най-познатият славянски диалект за тях е диалектът на жителите на новгородска земя, илменските Дори в хрониките се различават особеностите на писмената реч на Новгород и Киев, а езикът на брезовите букви на Новгород представлява най-богатия ресурс на тази планета.
Според него, както и от археологически материали, отдавна е ясно, че първото славянско население на Новгородска земя е плавало от южното балтийско крайбрежие и е говорело балтийски, или померански диалекти Дори има хипотеза, че Рюрик и братята му са били поморски славяни. Но дори и да не бяха, животът на няколко поколения варяшки князе в Новгород бил да ги запознае с местния славянски език. Възможно е да са спасили и скандинавските имена по инерция. В онези дни в цяла Европа знанието стана лесно да си двуезичен и дори многоезичен. Това се отнася и за скандинавската аристокрация, която основава своите държави също във Франция, Англия и Южна Италия.
Така първите руски князе най-вероятно са владеели поне два езика: един от четирите древни скандинавски (не може да бъде по-точно) и диалектът на новгородските слави (известен още като диалектът на померанските славяни). Дали са знаели свободно и някакъв друг език не се знае.