Начало » Новини » Спирания на водата в квартал „Речица“

Спирания на водата в квартал „Речица“

vik sliven

Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 20.03.2023 – 02.04.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в квартал „Речица“, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

  1. По трасето на Главен колектор I – по ул. „Изворите“ между ул. „Изворите“ и ул. „Тодор Асенов“;
  2. По трасето на Клон 84 – по ул. „Крайречна“ между ул. „Коста Велков“ и ул. „Невен“;
  3. По трасето на Клон К-78 – по ул. „Йордан Йовков“ между ул. „Драва“ и ул. „Тодор Асенов“;
  4. По трасето на Клон К-26 – по ул. „Св. Иван Рилски“ между ул. „Драва“ и ул. „Освобождение“;
  5. По трасето на Клон К-29 – по ул. „Милин камък“ между ул. „Св. Иван Рилски“ и ул. „Михаил Греков“;
  6. Изграждане на канализация по трасето на Клон К-II – по ул. „Изгрев“ между ул. „Безименна“ и ул. „Георги Обретенов“.

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.