Начало » Новини » Общество » Средната заплата в Сливен с 500 лв под средната за страната

Средната заплата в Сливен с 500 лв под средната за страната

666666666666666666666666666

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 1 366 лв., при 1 879 лв. средна за страната. Това гласи информация на Териториално статистическо бюро -Югоизток, Отдел „Статистически изследвания – Сливен“.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г., област Сливен се нарежда на 22-ро място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 571 лв., а най-ниска – в областите Кюстендил – 1 251 лв. и Благоевград – 1 237 лева.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Сливен се е увеличила спрямо третото тримесечие на 2022 г. със 7.5%, като за обществения сектор средната месечна заплата е нараснала с 15.1% (1 834 лв.), а в частния се увеличава с 2.0%, достигайки 1 150 лева.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 15.1% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година.

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Образование“, „Държавно управление” и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на декември 2022 г. намалява с 0.4 хил, или с 1.2%, спрямо края на септември 2022 г., като достигат 36.0 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.3% (достигат до 11.1 хил.), а в частния сектор намаляват с 0.7% (достигат до 24.9 хил.).

Спрямо края на септември 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в абсолютно изражение е регистрирано в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Преработваща промишленост“ и „Строителство“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Образование“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и “Транспорт, складиране и пощи“.

В края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са със 123 души повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те намаляват с 1.6%, а в частния сектор се увеличават с 1.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.3%, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 11.2%.