Начало » Новини » Съветът по социалните услуги в Община Сливен проведе заседание

Съветът по социалните услуги в Община Сливен проведе заседание

IMG 20230307 103516 scaled

Анализът на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, бяха обсъдени на заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Сливен. На срещата стана ясно, че всички действащи социални услуги ще бъдат запазени и Община Сливен ще продължи разкриването на нови според потребностите и нуждите на лицата.

Анализът на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво са изготвени от Община Сливен според изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги. Те са публикувани на сайта на Общината за обсъждане в срок до 15 март 2023 г. – https://mun.sliven.bg/analiz-na-potrebnosti-ot-su

Съветът по въпросите на социалните услуги е създаден през 2021 година с решение на Общинския съвет. Негов председател е заместник-кметът по хуманитарни дейности Пепа Чиликова. В състава му са включени представители на социалните услуги, НПО, РЗИ, Бюро по труда – Сливен, РУО, ДСП – Сливен, РДСП – Сливен, РУ на МВР – Сливен и родител на потребител на социална услуга.

Задачите на Съвета включват подпомагане при изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината Също така разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.