днес
Начало » Регионални » Увеличават ставката за единица продукт по проект „Топъл обяд” в община Нова Загора

Увеличават ставката за единица продукт по проект „Топъл обяд” в община Нова Загора

topal obqd page-0001

На 9 юли Галя Захариева, кмет на община Нова Загора подписа Допълнително споразумение към Договор BG05SFPR003-1.001-0102-C02 на Община Нова Загора – „Топъл обяд в Община Нова Загора“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+), с което се увеличава ставката за единица продукт – топъл обяд на 3,64 лв. от 01.07.2024 г.

Традиционно в работните дни от месеца на крайните получатели – 190 лица, се предоставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Предоставяната храна е приготвена при отчитане на хранителните потребности на крайните получатели по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.

Успоредно с това продължава и приема на заявления от нуждаещи се и желаещи да се включат в проекта.

От датата на стартирането на проекта, общо с натрупване, са подадени 309 заявления – декларации за включване в проекта, от тях с натрупване 241 лица са включени като крайни получатели на топъл обяд.

В допълнение към предоставянето на топъл обяд се посочват и съпътстващите мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи.

Срок за изпълнение на проекта: от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. Стойността е в размер 549 956,06 лв.