Начало » Новини » Ул. „Раковски“ ще бъде затворена до 11 април заради дейности по водния цикъл на Сливен

Ул. „Раковски“ ще бъде затворена до 11 април заради дейности по водния цикъл на Сливен

vik sliven

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажни дейности по подмяна на водопроводната мрежа по ул. „Георги Сава Раковски“, в периода от 07.04.2023 г. до 11.04.2023 г. ул. „Георги Сава Раковски“ ще бъде затворена за движение в участъка от ул. „Александър Екзарх“ до ул. „Драган Цанков“. Във връзка с това ще бъдат променени маршрутите на автобусите на градския транспорт с № 2, № 9 и № 24.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, част от проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

ВиК Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.