Начало » Новини » Култура » Ученически конкурс „Свободни ли сме днес”

Ученически конкурс „Свободни ли сме днес”

4545454

Ученически конкурс по повод 145 години от Освобождението на България на тема: „Свободни ли сме днес” организират Народно читалище „Зора 1860“ Сливен, община Сливен, Регионалното управление на образованието и библиотека „Зора“.

Общи положения:

Участниците разработват есе на тема: „Свободни ли сме днес?”, в което свободно излагат индивидуалното си мнение по определената тема.

Цел на конкурса:

Да провокира към творческо мислене , показване на умение да се изрази и защити лична позиция и собствена теза.

Условия за участие: В конкурса могат да участват ученици от 10 – 12 клас на училищата в област Сливен.

Специфични изисквания – есето да не надвишава 4 страници, 1800 знака на страница, шрифт Times New Roman – размер 14, разстояние между редовете -1,5.

Критерии за оценка:

  1. Убедителна защита на тезата и аргументация чрез факти. Задълбоченост и синтезирана изчерпателност на изложението.
  2. Ясно открояване на увод, аргументативна верига и заключение. Баланс между отделните части, синтез между емоционалното и рационалното начало в текста. Точност, яснота, четивност. Спазване на книжовните норми – владеене и прилагане на лексикалната, граматична, правописна и пунктуационна норма.
  3. Умение за личностна интерпретация на фактите. Оригиналност на изложението.
  4. Графическо оформяне на текста.

Срок за изпращане на проектите:

До 10 февруари 2023 година есетата се изпращат на e-mail: biblioteka_zora@abv.bg

Независимо специализирано жури ще определи и класира най-добрите есета.

Ще бъдат раздадени три парична награди / I, II, III/ и грамоти.

I място : 200.00 лева и грамота.

II място: 150.00 лева и грамота.

III място: 100.00 лева и грамота.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 2 март 2023 година.

Всички наградени участници се уведомяват писмено на посочената от тях електронна поща. На тържествена церемония всички отличени получават грамоти и парични награди.

Популяризирането на класираните проекти ще се осъществи чрез публикуването им на сайта на НЧ „ЗОРА 1860” и представянето им по време на церемонията за награждаване.

Всички участници попълват формуляра :

Лични данни на участника:

Име и фамилия:

Училище: Клас:

Адрес на училището:

Домашен адрес:

Телефон:

e-mail: