Начало » Новини » Бизнес » Цената на водата в област Сливен от днес е 2. 76 за кубик

Цената на водата в област Сливен от днес е 2. 76 за кубик

66666666666666666666666666666666666666666

За битовите ползватели на вода в област Сливен цената на питейната вода от днес, според решение на Комисията по водно и енергийно регулиране (КЕВР) е 2. 76 лв за кубик с ДДС, това потвърди пред „Звънар“ управителят на ВиК Сливен Севдалин Рашев.

„В сравнение с бизнес плана на ВиК Сливен утвърденото от КЕВР увеличение на цената на водата за 2023 г. е по-малко, защото не бе взет под внимание сушавия период, през който работеха помпените станции“, коментира Рашев.

Според него поради тази причина дружеството не е изпълнило част от инвестициите си и е имало напълно чиновнически подход от регулатора.

На въпрос на „Звънар“ кога ВиК операторът ще запечати дупките в града, вследствие на ремонтите по поредния воден цикъл, управителят отговори така:

„В понеделник имаме среща за уточняване на датата на започване на асфалтирането на нарушените от ремонтите участъци и ще я съобщим“, обеща управителят на ВиК Сливен.

Ето и съобщението в сайта на водното дружество:

С решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 01.03.2023 г. утвърди цени на водоснабдителни и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД, без ДДС както следва: Услуга Мярка 2023 г. Доставяне на вода на потребителите лв./куб.м 1,711 Отвеждане на отпадъчни води лв./куб.м 0,174 Пречистване на отпадъчни води – битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 0,420 Пречистване на отпадъчни води – промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0, 496 степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0, 685 степен на замърсяване 3 лв./куб.м 0, 998 Доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб.м 0, 657