Начало » Завана » Чие е Дунавското хоро?

Чие е Дунавското хоро?

dunavskohoro

Оказа се, че общините, съдържателите на заведения и прочее нямат право да пуснат Дунавското хоро по Нова година. Символът на новогодишното веселие – Дунавското хоро, чийто създател е Дико Илиев, е произведение, което той композира, докато работи в оркестъра на Тридесет и шести пехотен козлодуйски полк в Оряхово и впоследствие го аранжира за духов оркестър. Тази великолепна музика, която носи празнично настроение, събира и обединява хората в първите секунди на всяка Нова година, е със защитени права до 2056 година и всяко нейно публично изпълнение по закон трябва да става след уреждането им. Това напомня на организаторите на музикални събития сдружението за защита на авторските права в музиката МУЗИКАУТОР по повод предстоящите празненства“, се казва в прессъобщение до медиите от фирмата, която се храни от защита на авторските права.

Широката публика едва ли ще свикне с тази забрана, защото като кучето на Павлов в 0 ч. на 1 януари очаква популярното хоро. А каква ли национална трагедия би настанала, ако на някого му хрумне да си запази правата върху „Бяла роза“ – истински пуч върху всяка веселба! Аз лично смятам да си запазя правата върху „Не щеме ний богатсво, не щеме ний пари“. Така де все пак имам някакво родство с автора 😊

„Въпреки дългогодишните усилия на организацията, множеството законодателни инициативи и синхронизиране на действащата нормативна уредба с тази в Европейския съюз, в България творците продължават да бъдат ощетявани. Техните музикални произведения се използват, без да бъдат предварително уредени правата им по Закона за авторското право и сродните му права. Това се дължи на недостатъчния ресурс на държавата в контрола по спазването на закона, а в голяма степен и на нагласата на обществото и неразбирането за същността на правата и задълженията на ползвателите на авторски труд“.

„Дико Илиев е композирал над 90 произведения, много от които погрешно се считат за „народна музика“, но това е авторска музика, създадена на фолклорна основа. Това е валидно за много от авторските произведения, които МУЗИКАУТОР представлява на българския пазар, и показва нагледно как музиката се възприема като свободен за ползване продукт, без да се отчитат правата на създателите им и действащите закони“, коментира Иван Димитров – изпълнителен директор на сдружението за колективно управление на авторските права в музиката.

Музикаутор напомня, че при липса на валиден музикален лиценз, ползването е незаконно и подлежи на санкции, а контролът е вменен на Министерство на културата“, се казва още в прессъобщението.

Доброслав Иванов