Начало » Регионални » 1 милион общинска помощ за санирането

1 милион общинска помощ за санирането

savetnici

На 26 януари от 9 ч. предстои заседание на Общински съвет Сливен. Проектът за дневен ред включва 44 точки и три допълнителни, съобщи на пресконференция председателят на съвета Димитър Митев.

Поради заведено от Прокуратурата съдебно дело има предложение за промени в Наредбата за местните такси и цени на услуги за привеждането и в съответствие с действащото законодателство. Другото допълнително предложение касае търг за поставяне на банкомат на източния вход на общината, поради изтичане на договора с банката. Ще бъде разгледано предложението на кмета Стефан Радев за увеличаване на сумата за общинско подпомагане за енергийно обследване на сградите на сдруженията на собствениците, които са регистрирали желание да бъдат включени в националната програма за саниране. Кметът предлага за тази помощ сумата да бъде увеличена от 300 хиляди на 1 милион лв, за да достигне до всички сдружения. Кметът предлага и удължаване на крайния срок за подаване на заявления за общинската помощ, който от 27 януари да се удължи до 3 февруари.

Сред предложенията в предварителния дневен ред са даване на съгласие за увеличаване на сумата по заема за интегрирания проект за развитие на туризма от 3 милиона на 4 милиона и 600 хиляди лв. Това се налага поради недостиг на средствата за ремонта на лифта и сградата на държавната сукнена фабрика, поясни Митев.

Предстои да бъде гласувано и предложение Общината да кандидатства с проект за модернизация на образователната среда в ОУ „Димитър Петров“ в Сливен. Процедурата е по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Ще бъдат гласувани още отчетите за дейността на местния парламент и постоянните му комисии за второто полугодие на 2022 г., а също и за дейността на Комисията по стипендии за изминалата година.

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и утвърждаване на списък на общинските жилища по предназначение за 2023 г., също попадат сред точките в утрешния дневен ред. Общият брой на общинските жилища е 449. От тях са предвидени 195 за предоставяне под наем, 183 – за продажба, ведомствени – 54 и резервни – 17.

На заседанието ще бъде гласувано и упълномощаване на представител на Община Сливен в извънредно заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“.

В днешната пресконференция се включиха един от зам.председателите на Общинския съвет Соня Келеведжиева и председателят на Постоянната комисия по общинска собственост и местно самоуправление Керанка Стамова.

Сесията е насрочена за 9 ч. на 26 януари в зала „Май“.