днес
Начало » Новини » Заседание на Общински съвет Нова Загора

Заседание на Общински съвет Нова Загора

DSC00155 scaled

Днес Общински съвет Нова Загора проведе своето петдесет и първо заседание.

В предварително обявения дневен ред бяха включени 21 точки. Преди гласуването му към него бяха добавени още четири. Общинските съветници постигнаха съгласие и приеха всички. Работата им протече спокойно и в делови тон.

На своето поредно заседание Общинският съвет одобри Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности и Бюджетна прогноза на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора за периода 2024-2026 г. Прие представените доклади на председателите на читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите за 2022 г. и изразходваните от бюджета средства; Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

Местният управителен орган излезе с решения относно процентно разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Нова Загора през 2023 г. и обсъди внесените предложения за награждаване с медал „Д. П. Сивков“; както и свързани с текущата дейност на общинска администрация.