Начало » Новини » Община Сливен поставя още контейнери за отпадъци от текстил и обувки

Община Сливен поставя още контейнери за отпадъци от текстил и обувки

1 7

Община Сливен съвместно с „М-текс рециклиране на текстил“ ООД разширява системата за разделно събиране и последващо третиране на отпадъци от текстил и обувки.

Специализирани контейнери за събиране на текстил и обувки ще бъдат поставени на още две места в града: в кв. „Република“ – ул. „Д. Димитров“ срещу блок 1 и кв. „Сини камъни“ до блок 63.

До момента такива контейнери са поставени в кварталите „Клуцохор“, „Кольо Фичето“, „Ново село“, „Българка“, „Сини камъни“, „Дружба“, „Младост“, „Ст. Заимов“. В центъра на града контейнерите са три. Повече информация за разделното третиране на отпадъци от текстил и обувки може да се намери на сайта на Общината чрез линка: https://mun.sliven.bg/okolna-sreda-otpadyci#masovi

На сметищата в Европа всяка година се изхвърлят милиони тонове облекла. Тези количества стават все по-големи заради водещия бизнес модел на „бързата мода“ и свръхпотреблението на дрехи. Нараства значително проблемът с местата за депониране на отпадъци, а някои видове дрехи имат нужда от повече от 50 години за разграждане. В същото време употребяваните дрехи и други текстилни изделия са ценен материал, който не бива да свършва на сметищата, казват еколозите.