Начало » Регионални » Община Тунджа с най-много проекти в област Ямбол

Община Тунджа с най-много проекти в област Ямбол

DSC00306 1

Община „Тунджа“ има най-много проекти в област Ямбол по три от европейските програми през втория програмния период, стана ясно на конференцията на Национален пресклуб на БТА в Ямбол – „Европа в България: Общо бъдеще“, съобщиха от пресцентъра на общината. Това са Програма за развитие на селските райони – 82 сключени договора за бенефициенти от Община „Тунджа“ от общо 191 за областта, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 8 договора за общината от общо 12 за целия регион и ОП „Храни“ – 3 договора за Община „Тунджа“ от общо 10 за област Ямбол.

Общо 166 са сключените договори на бенефициенти в община „Тунджа“ през втория програмен период, с което общината се нарежда на второ място в областта.

В конференцията на БТА взеха участие заместник-кметовете на Община „Тунджа“ Димитър Димитров и Светозар Грозев, който е и председател на МИГ – Тунджа.

„Има концентрация на финансови ресурси и дейности, предвидени в стратегическите планове, в големите градове. Има развитие на големите градове, а не на регионите“, коментира заместник-кметът на Община „Тунджа“ Светозар Грозев. Той подчерта, че това води до липса на междурегионално развитие, а оттам тръгва и проблемът с липсата на икономически субекти в по-малките населени места, забавяне на растежа и отлив на млади хора, които освен икономически дейности, търсят и добра техническа инфраструктура. Той изтъкна, че за инфраструктурни обекти общината е ограничена да кандидатства за финансиране само по Програмата за развитие на селските райони, но съществува и пречка за финансиране на проекти за ремонт на водопроводна инфраструктура заради ограничението населеното място да има 2000 еквивалент жители.

Общината разполага с около 640 км водопроводна мрежа – довеждаща, разпределителна и сградни водопроводни отклонения, а ресурса за европейско финансиране е изключително ограничен заради малките населени места на нейна територия.

Светозар Грозев изтъкна, че преимущество за общината е Местната инициативна група, чрез която тя реализира многофондово финансиране.

Фокусът на социалните проекти на Община „Тунджа“ е осигуряване на безплатна храна на нуждаещите се, на интегрирани медико-социални услуги в дома и на интегрирани здравни, социални и образователни услуги за ранно детско развитие, коментира зам.-кметът Димитър Димитров. По три проекта по ОП „Храни“ общината е осигурила топъл обяд за над 1, 267 млн. лв. По ОП „Развитие на човешките ресурси“ общината е работила по проекти за над 3,9 млн. лв., а по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е приключила проекти за над 1,6 млн. лв.

По проекта „Желани пространства“ вече седма година се извършва скрининг на децата в Община „Тунджа“ от най-ранна до ученическа възраст. До края на 2022 г. са здравните специалисти по проекта са извършили над 2300 стоматологични и над 4000 диагностични прегледа на деца до 7-годишна възраст. Благодарение на тези прегледи е било установено сърдечно заболяване на дете, за което родителите не са подозирали и в впоследствие то е било оперирано.