Начало » Регионални » Общинските съветници приеха бюджета на Община Сливен

Общинските съветници приеха бюджета на Община Сливен

IMG 20240215 094112

Бюджетът на Община Сливен за 2024 г. бе приет днес от общинските съветници след дебати и много „лирични” отклонения с 29 гласа ЗА и 9 ВЪЗДЪРЖАЛ се. По време на дебатите заявка, че няма да подкрепят бюджета направиха групите на БСП и Продължаваме промяната. Въздържаха се и от Възраждане. От групата “Пламен Крумов и приятели” подкрепиха бюджета „с отвращение”, за не останат хората в бюджетната сфера без заплати. Общинският съветник от Левицата Стефан Пасков също заяви подкрепа.

Ето част от коментара на кмета на Община Сливен Стефан Радев за някои инвестиционни намерения и капиталови разходи:

По време на дебатите бе отхвърлена идеята за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци. Ето защо кметът смята, че тя няма да е рентабилна:

Бюджетната рамка за тази година е в размер на близо 200 милиона лева.

Планираните приходи са в размер на 199 247 499 лв. В сравнение с предходната година те се увеличават с 6,1 процента. За втора поредна година и въпреки инфлационните процеси няма да има увеличение на данъци и такси.

Същата е сумата на разходната част за 2024 г., която е в съответствие с настъпилите структурни промени в натуралните показатели, както и с ръста на разходите за възнаграждения – повишаване на размера на минималната работна заплата от 780 лв. на 933 лв. от 1 януари 2024 г. Около 10 на сто е заложеното увеличение на възнагражденията в общинската администрация.

Голяма част от средствата са насочени в образованието. Предвидени са разходи за отчуждаване на имоти, за големи проекти, сред които изграждане на Индустриален парк и фотоволтаична електроцентрала.

Приемането на бюджета за 2024 година гарантира, че Община Сливен ще продължи да изпълнява дейностите, които са неин ангажимент, коментира днес пред журналисти кметът Стефан Радев, веднага след като Общинският съвет гласува най-важния финансов документ на Общината за 2024 г.

Кметът изрази удовлетворение, че тази година, за разлика от миналата, общинският бюджет е гласуван навреме. Това дава възможност на Общината да изпълнява функциите си и да изпълни предвидените увеличения на разходите, в това число и на заплатите на работещите в обществената сфера. И тази година не се предвижда увеличение на данъците и таксите.

„Радвам се, че Общинският съвет прие бюджета, но съм изненадан от дискусията. Към някои партии, които традиционно свързваме с популизма, се присъединиха и партии с претенции, че не са популистки и имат реални виждания за промяна, а не търсене на евтин ПР-ефект от дадена дискусия“, допълни кметът в отговор на отправени въпроси от страна на общински съветници. Част от питанията бяха защо се планират ремонти на покрива на сградата на Сливенски минерални бани и на военния стадион.

По отношение на приетата Програма за управление на мандата, той подчерта, че следващите четири години са важни за Общината, защото започва изпълнение на изцяло нов програмен период, свързан с териториалното развитие. Става дума за интегрираните проекти за териториално развитие и възможностите, които те дават.

„Община Сливен беше от първите, които внесоха свои концепции за инвестиции. Включихме се в концепции на съседни общини Бургас и Ямбол, свързани с детското здравеопазване и подобряване на градската среда. Имаме очаквания и по Плана за справедлив преход, свързани с промените в Марица-Изток, Община Сливен да може да получава средства, както и бизнеса. Има възможност за много инвестиции, които да се случат с подкрепата на структурните фондове“, допълни Стефан Радев.

а редовната си сесия днес градският парламент в Сливен одобри Програмата за управление на Общината за мандат 2023 – 2027 г. Документът е продължение на програмата от предходния мандат и извежда на фокус надграждане на постигнатото до момента.

„Следващите четири години са важни за Общината. Започва изпълнение на изцяло нов програмен период, свързан интегрираните проекти за териториално развитие и възможностите, които те дават. Бяхме сред първите общини, които внесоха своя концепция за инвестиции“, коментира кметът Стефан Радев. Той припомни, че Община Сливен се е включила като партньор в концепциите на общините Бургас – за детското здравеопазване и на Ямбол – в концепцията за подобряване на градската среда. По думите му, предстои сега концепциите да бъдат приети от регионалните съвети. „Имаме очаквания и по Плана за справедлив преход, свързан с промените в „Марица Изток“ – Община Сливен и бизнесът да могат да получават средства за развитие. През следващите няколко години се планират инвестиции от Общината и бизнеса с подкрепата на структурните фондове“, посочи още градоначалникът.

Общо 74 точки бяха дискутирани и гласувани днес. Сред подкрепените беше бюджетът на Община Сливен за 2024 г. С мнозинство бе гласувана и промяната в Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг. Стратегията за управление на общинската собственост за 2024-2027 г., също получи необходимата подкрепа. Бе гласувано още партньорството на Общината в проекти на градове и организации – част от мрежата на Програма „Предизвикателство „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) на Европейската комисия.

Местният парламент одобри предложението Общината да кандидатства по обявена процедура за продължаване дейността на Областния информационен център в Сливен.

В днешния дневен ред бе включено и утвърждаване на тазгодишната програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи и на плана за младежта за 2024 г. Подкрепа получиха и културният календар на Общината през настоящата година, и отчетът за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Беше определена и датата на провеждане на Националния детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“.

Друга точка бе свързана с утвърждаване на списъка на общинските жилища по предназначение.

В хода на заседанието беше гласуван и новият състав на Комисията по символика за мандат 2023 – 2027.

Общинските съветници одобриха провеждане на информационна кампания във връзка с безплатно годишно извозване на строителни отпадъци в рамките на 3 куб. м на домакинство.

В днешния дневен ред отново бяха включени отпускане на финансови средства и помощи за граждани.

Сесиите на Общински съвет – Сливен вече се излъчват на живо. Днес бе първото заседание, което жителите на общината и всички, които проявяват интерес имаха възможност да гледат онлайн. То се предаваше от зала „Май“, където обичайно заседава местният парламент.

Подробни материали за предложенията от дневния ред се съдържат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite