Начало » Регионални » Общински съвет Нова Загора проведе второто се заседание в новия мандат

Общински съвет Нова Загора проведе второто се заседание в новия мандат

DSC02345

Двама нови общински съветници положиха клетва в началото на проведената днес втора редовна сесия за мандата на Общински съвет Нова Загора.

DSC02339

Наталия Иванова Стефанова – Арнаудова от БСП за България и Щерьо Митев Щерев от ПП ГЕРБ отсъстваха от първото заседание на 8 ноември, поради което положиха днес своето тържествено обещание да се ръководят от интересите на гражданите от община Нова Загора и да работят за тяхното благоденствие.

В хода на заседанието общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Определена беше числеността и състава на постоянните комисии към Общински съвет.

По т. 6 от Дневния ред за заместник председател на Общински съвет, след таен вот и 19 гласа “за“, бе избран Нейчо Минчев Минчев. Съветниците определиха размерите на основните трудови възнаграждения на председателя и заместник-председателя на Общински съвет, както и на кмета на общината и кметовете на кметства в община Нова Загора. Взето бе решение за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС) в Република България и Захари Захариев бе определен за представител на Общински съвет Нова Загора, който да представлява структурата в съвета за намаляване риска от бедствия в област Сливен.

След предоставената възможност за питания, декларации и обръщения, председателят Константин Тачев закри заседанието.