Начало » Новини » Спират водата в центъра на Сливен в сряда

Спират водата в центъра на Сливен в сряда

vik sliven

Водоснабдяване и КанализацияСливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително- монтажни дейности по изграждане на водопровод по ул. „Драган Цанков“, както и изграждането на връзки със съществуващата водопроводна мрежа на 29.03.2023 г. (сряда), от 08:00 ч. до 20:00 ч., ще бъде спряно водоподаването в районите на ул. „Драган Цанков“, ул. „Петко Каравелов“, ул. „Генерал Столипин“ и ул. „Драгоман“ на централната градска част.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, част от проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

ВиК Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.