Начало » Регионални » 42 сдружения на собствениците получиха финансова помощ от Общината, срокът за внасяне на документите изтича на 10 май

42 сдружения на собствениците получиха финансова помощ от Общината, срокът за внасяне на документите изтича на 10 май

1 30

Четиридесет и две сдружения по Закона за етажна собственост получиха общинска финансова подкрепа в Сливен в размер до 50 % от разходите за енергийно обследване и технически паспорти на жилищните сгради. От тях 32 сдружения, приключили с тези дейности, внесоха в Общината необходимите заявления за извършеното енергийно и техническо обследване. Общински екип от квалифицирани специалисти подготвя окончателно необходимата документация и подава проектните предложения в ИСУН – 2020 /Информационна система за управление и наблюдение на средствата в България от ЕС – 2020/. Екипът информира с имейл председателите на всяко сдружение за входящия номер и датата на подаване на проекта. До края на миналата седмица бяха подадени 8 проектни предложения. Днес, 24 април, ще бъдат подадени още 2.

Община Сливен напомня на сдруженията на собствениците, които заявиха желание да кандидатстват за саниране по националната програма, че крайният срок за внасяне на документите в общинската администрация е 10 май. След тази дата документи няма да бъдат приемани.

Средствата за санирането се осигуряват от държавата по първия етап на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост. Заради големия интерес, по предложение на кмета Стефан Радев и с решение на Общинския съвет от 26 януари, бяха осигурени общо 1 млн. лева за финансова подкрепа на 80 сдружения на собствениците, заявили желание да кандидатстват пред националната програма.

В общинската администрация е създадена отлична организация за приемането и обработката на необходимите документи в срок. Подаването на проектните предложения в ИСУН – 2020 се извършва единствено и само в зависимост от реда на тяхното входиране, пълнотата и точността на внесената от сдруженията документация.

Благодарение на финансовата подкрепа от Общината кандидатите, които не бъдат класирани на първия етап, ще разполагат с готови документи за енергийно и техническо обследване и ще могат да кандидатстват по втория етап на националната програма. Той ще започне след приключването на текущия.