Начало » Новини » Водния и пътния сектор обсъждаха областни управители в Сливен

Водния и пътния сектор обсъждаха областни управители в Сливен

20230127 125136 2

Областните управители от 23 области проведоха работна среща в Сливен на 26 и 27 януари. Те обсъдиха проблеми във водния и пътния сектор, съобщиха от Областна администрация Сливен.

По време на форума бе презентирана възможността на областните администрации да участват в Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост и направиха предложения за подобряване на координацията между институциите при приемането на мигранти от Украйна и други страни.

През втория ден от работната среща областните управители имаха възможност да зададат актуални въпроси в сферата на водоснабдяването и пътното строителство на изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАДИрена Георгиева и на инж. Венцислав Ангелов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Сред конкретните обсъждани теми бяха консолидацията на ВиК операторите, въвеждането на мерки за енергийна ефективност във водоснабдителните предприятия, завишаване контрола върху изпълнението на бизнес програмите и водните проекти на ВиК дружествата, както и високите цени на водата в някои региони на страната. Коментирани бяха и необходимите промени в управлението и структурирането на сектора, които да намерят място в предложения нов Закон за водоснабдяването и канализацията. По време на работната среща новият председател на Управителния съвет на АПИ инж. Венцислав Ангелов изложи пред областните управители своите виждания за оптимизиране дейността на агенцията и взаимоотношенията ѝ с областните пътни управления и пътностроителните фирми и за функционално подобряване на ТОЛ системата. Той подчерта, че е необходимо ясно дългосрочно планиране по отношение на пътната инфраструктура и посочи изграждането на автомагистрали и скоростни пътища като важен фактор за икономическо развитие на страната. Венцислав Ангелов не скри и съществуващите към момента финансови затруднения на Пътната агенция, свързани с липсата на ясен и предвидим бюджет. Но гарантира, че са осигурени необходимите средства за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.

От своя страна областните управители поставиха конкретни въпроси за републикански пътища с тежък трафик и належаща нужда от рехабилитация и за сроковете, в които могат да бъдат осъществени основните им ремонти. Инж. Ангелов поясни, че предстоят обществени поръчки за текущи и основни ремонти, разпределени в шестте района за планиране, като първите поръчки ще бъдат само за автомагистрали, а следващите – за пътища I и II клас. Той информира още, че в момента се провеждат срещи с областните пътни управления за набелязване на най-неотложните пътноремонтни дейности.

По време на срещата бяха представени и предложенията на областните администрации за необходими нормативни промени при осъществяване правомощията на областните управители при управлението и разпореждането с държавна собственост и при поддържането на речните корита и проводимостта на реките.

Всички участници в работната среща бяха единодушни, че форуми с подобен формат трябва да се провеждат по-често, за да се улесни комуникацията както между самите областни администрации, така и с различните структури на национално ниво, за да се вземат адекватни, оперативни и прагматични общи решения.