Начало » Регионални » Среща на областните управители в Сливен

Среща на областните управители в Сливен

oblastna administracia

Първата за годината работна среща на областните управители започва днес в Сливен и ще продължи на 27 януари, съобщиха от Областна администрация. Домакин на форума ще бъде областният управител Минчо Афузов.

По време на срещата ще бъдат дискутирани теми, свързани с необходимостта от промени в нормативната база относно поддържането на речните корита и проводимостта на реките, оптимизиране правомощията на областните управители при управлението и разпореждането с държавна собственост и осъществяване на функциите им като председатели на асоциациите по ВиК. Предвидени са също презентация на възможностите за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ и обсъждане на модел за организиране и координиране действията на компетентните държавни органи при овладяване на извънредни ситуации, възникнали вследствие на увеличен мигрантски натиск.

Работната среща на областните управители ще завърши с обобщаване на предложенията, направените в хода на дискусионните панели, и оформяне на конкретни текстове за законодателни и нормативни промени.